Dělící stěna Paprsky Zadrev

Jednoho krásného dne se mi podařilo získat květinovou dělící stěnu. Zboží kvůli zájmu o něj téměř nesehnatelné. Že by mi někdy prošla pod rukama legendární holešovická stěna, tak to už jsem dávno vzdal. Zaujala mě ale jiná stěna, říkál jsem jí „stěna Slunce“. A tak jsem se pro ni vydal asi hodinu cesty od Brna. A když už jsem byl tu hodinu cesty od Brna, dovolil jsem si být drzý a vyptávat se.

 

Stena Zadrev 2


Když jsem se ptal, jak dlouho paní stěnu doma měla a kde ji vlastně zakoupila, ještě jsem nevěděl, kam mě tato nevinná otázka zavede. Pousmál jsem se nad tím, když jsem o tři měsíce později seděl v domácí dílně legendy českého košíkářství Dany Ptáčkové v Morkovicích. 

Vintage shopy často uvádějí jako výrobce květinové stěny ÚLUV. Já jsem to nějak nechtěl přijmout ve spojení s Morkovicemi. Tak tedy, co jsem zjistil, to se podržte.

Tradice košíkářské výroby v Morkovicích sahá minimálně do 17. století, což potvrzují zmínky o cechu košíkářů z roku 1730. Výroba košíků byla spíše sezónní záležitost.

Lépe řečeno záležitost zimní sezóny, kdy nebylo možno pracovat na polích a statcích a košíkáři si krátili svou činností dlouhé zimní večery. V 18. století se toto řemeslo těšilo výhodě osvobození od daní právě kvůli sezónní povaze a náročnosti. Kéž by se to stalo inspirací pro dnešek, třeba by to napomohlo k zachování některých tradičních řemesel! 

Po První světové válce vznikl v Morkovicích spolek řemeslníků košíkářů, sjednotil se výrobní program a podařilo se mimo jiné po nějakou dobu vyvážet zboží za hranice, například do USA. Ve 30. letech je velká část košíkářské výroby sjednocena v podniku Vilém Pátík a synové.

S nástupem komunistů k moci došlo jako na spoustě jiných míst k tragédii, když byl podnik Vilém Pátík a synové znárodněn a jeho původní majitel degradován na post řadového úředníka. Vznikl tak národní podnik Zadrev. Výrobní program se značně zjednodušil. Přesto se v něm objevily některé hezké kousky, například „Dekorační systém dělící – Paprsky“. Tak né slunce, ale paprsky.

Jeden z historických zdrojů hovoří o přítomnosti deisgnéra z Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Jeho jméno se ale bohužel neuvádí.

A jak to bylo s ÚLUV v Morkovicích? Přeci jenom zde pobočka ÚLUV byla. Vznikla přibližně koncem 60. a začátkem 70. let, kdy byli ze Zadrevu vybráni ti nejlepší a doplněni o mladé nadějné řemeslníky. Pobočka se specializovala na proutěné předměty a výplety, často jako doplněk dřevěných konstrukcí dovážených z jiných poboček ÚLUV.

 

 
Poděkování: Tímto bych rád poděkoval paní Daně Ptáčkové za její celoživotní dílo, zachování historických materiálů o tradici košíkářství v Morkovicích a za její čas a všechny informace, které mi velmi ochotně poskytla.
Další zdroje:
Historické podnikové katalogy Zadrev, ÚLUV, a různých řemeslníků z doby První republiky (bez možnosti citaci kvůli chybějícím údajům o publikaci)
PŘIKRYL, Josef a Viktor KARLÍK. Morkovští košikáři. Morkovice: Zadrev - okresní průmyslový podnik, 1968. Zajímavosti z Morkovska.

Disclaimer: Uváděné informace jsou předloženy na základě dostupných zdrojů. V případě, že máte dodatečné nebo upřesňující informace, prosím kontaktujte mě.

 

Morkovice 2

Katalog Vincenc Bleša Morkovice, začátek 20. století

Morkovice 1

Katalog Továrna košíkářského zboží Dominik Daněk, začátek 20. století

ULUV foto 2

Z katalogu ÚLUV, přibližně 70. léta

ULUV foto 1

Z katalogu ÚLUV, přibližně 70. léta

Stena Paprsky Zadrev

Katalog Zadrev, přibližně 60. až 70. léta

 

Zpět do obchodu