Národní podnik Osvětlovací sklo

Počátkem nového milénia, přesněji v roce 2003, vyhasla poslední sklářská pec a Krásenské sklárny ukončily svou existenci trvající celých 148 let. S nimi skončila i jedna slavná etapa skla na Valašsku, konkrétně skla osvětlovacího. Nám rodilým Valachům tak nezbývá než vzpomínat na zašlou sklářskou slávu našeho regionu a tiše závidět Krystalovému údolí a dalším oblastem, kde se sklářské umění opět probudilo k životu.

Počátky dlouhé sklářské tradice na Moravě můžeme najít kolem roku 1608 kdy byla založena sklárna ve Starých Hutích, která byla inspirována návštěvou ostrova Murano. Důležitým okamžikem se stal rok 1814. V tomto roce byla huť pronajata Izáku Reichovi, synu majitele hostince a pálenice v Buchlovicích. Do sklárny byli povoláni zkušení skláři z Čech. Započala tak sága sklářské rodiny Reichů.

Založením sklárny v Krásnu nad Bečvou (později sloučeno s Valašským Meziříčím), kterou nechal postavit hrabě Eugen Kinský v letech 1854-1855, se tato rodina zapsala do historie Valašska. Koncem 19. století byla huť největším výrobcem osvětlovacího skla v Rakousku-Uhersku. Kromě ní vlastnili Reichové dalších 10 skláren na Moravě a vytvořili tak uctyhodné sklářské impérium.

V důsledku světové hospodářské krize ve 30. letech bylo toto imperíum přetvořeno v akciovou společnost a v roce 1945 byla tato společnost znárodněna. V roce 1958 poté došlo ke sloučení a sdružení výrobců osvětlovacího skla a vzniká tak podnik Osvětlovací sklo se sídlem ve Valašském Meziříčí a těmito závody: Závod 10 - Valašské Meziříčí ; Závod 20 - Vsetín ; Závod 30 - Rapotín ; Závod 40 - Janštýn ; Závod 50 - Košťany.

Pro představu velikosti podniku můžeme uvézt údaj z jednoho z podnikových katalogů ze 70. let 20. století, který uvádí, že podnik na tuzemský trh dodává ročně 400 000 kompletních svítidel, což je obdivuhodné, protože velká část produkce byla vyvážena do zahraničí.

Kvalita produkce osvětlovadel dokládá účast na mnoha mezinárodních výstavách, velké množství obdržených cen Vynikající výrobek roku, vlastní světelná laboratoř, nebo například věhlas výtvarníků podniku. Ten můžeme demonstrovat faktem, že vedoucí výtvarník Karel Volf dostal výzvu k zaslání svých prací od věhlasného Corning Museum of Glass.

 

Zdroje:

Katalogy Osvětlovacího skla z různých let

Texty stálé expozice Muzea sklářství v Karolince

Poděkování: Panu Jiřímu Fojtíkovi, bývalému fotografovi Osvětlovacího skla, za povolení využít fotografie z jeho sbírky

Disclaimer: Uváděné informace jsou předloženy na základě dostupných zdrojů. V případě, že máte dodatečné nebo upřesňující informace, prosím kontaktujte mě.

 

 

Krasno 2

 

IMG_0023

 

avtb

 

IMG_0027

 

Krasno sklarna 2

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu