Kdo to byl Štěpán Tabery

Jsou věci, které na vintage miluju. A pak ty, které nesnáším. Jednou z těch nenáviděných je uvádění nesmyslných informací o vintage produktech, jejich následné kopírování všemi ostatními, pohodlnými prodejci. Proto se čas od času zabývám ověřováním a zjišťováním historických skutečností.

Dnes jsem se dostal k designéru, který byl pro mě vždy zahalen tajemstvím. Tímto designérem je Štěpán Tabery. Ano, toto je jeho pravé jméno. Někteří ho nazývají Štěpán Tabera, jiní Štefan Tabery, a podobné nesmysly. 

Kdo to byl Štěpán Tabery? Tak tedy pěkně od začátku, narodil se v Brně, což mě velmi potěšilo, v roce 1929. Absolvoval Sklářskou průmyslovou školu v Železném Brodě, stejně jako jeho o rok mladší sestra Marta Taberyová, známá umělkyně. Jeho následná tvroba je spjata se sklárnou v Košťanech u Teplic, která spadala pod národní podnik Osvětlovací Sklo s ředitelstvím ve Valašském Meziříčí (Krásenská sklárna). Košťanská sklárna se v rámci podniku specializovala na barevná skla typu Triplex Opál (s vnitřní bílou opálovou vrstvou, střední průhlednou a vrchní v barevném provedení). Nejčastější barvy vrchní vrstvy osvětlovadel jsou sytě červená a oranžová, občas najdeme i žlutou a purpurovou a další výrazné odstíny.

Štěpán Tabery se zúčastnil několika zahraničních výstav, např. v Gotteborgu, Hannoveru nebo Paříži. Čím jsou jeho osvětlovadla tak vyjímečná? Celistvostí působení jeho tvarově minimalistických osvětlovacích objektů, které jsou nejčastěji tvořeny jediným kusem skla. Skrytím elektroinstalace dovnitř neprůhledného objektu a vypuštěním spojovacích prvků vytváří originální kusy, které jsou ozdobou interiéru nejen při zapnutí, ale i zajímavým dekoračním prvkem za denního světla. Za mě rozhodně nadčasový design.

Jakou roli v celém příběhu hraje OPP Jihlava, podnik uváděný jako výrobce lamp od Štěpána Taberyho? Ten pouze vyráběl montury - podstavy pro svítidla. Najdeme o tom ve zmínku ve Zpravodaji Okresního průmyslového podniku Jihlava z roku 1982, kde se uvádí: "V současné době vyrábíme montury pro tělesa svítidel v kooperaci pro Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí." (Zdroj 1)

 

Zdroj 1: Zpravodaj Okresního průmyslového podniku v Jihlavě. Jihlava: Okresní průmyslový podnik, 1982.

Zdroj 2: ŘEPKOVÁ, Sylva. Sylva Řepková: tapiserie v architektuře ; Štěpán Tabery : Osvětlovadla : 20.1.-22.2.1976 : Galerie Jaroslava Krále, Brno. Brno: Český fond výtvarných umění, 1976.

Poděkování: Panu Jiřímu Fojtíkovi, bývalému fotografovi Osvětlovacího skla, za povolení využít fotografie z jeho sbírky

Disclaimer: Uváděné informace jsou předloženy na základě dostupných zdrojů. V případě, že máte dodatečné nebo upřesňující informace, prosím kontaktujte mě.

 

StepanTabery

 

IMG_0035

 

OS logo

 

Lampy OPP Jihlava Stepan Tabery 4